کانال بازی بیدل
3.66K subscribers
34.4K links
کانال رسمی بازی محبوب و پرطرفدار بیدل
هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
🏆 برنده: مجموع امتیاز کمتر

🤖 Game @BeeDelBot

📞 Contact @TRexSupport

📣 Channel @TRexGames
Download Telegram
to view and join the conversation
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 Vahid.sh
‎(ربات ⭐️) ‎🔥1222 🔝3%

💀 🔑
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1308 🔝1%
🏵 🦅🦅🦅🦅

👶 Majid
‎(نوب ⭐️⭐️)

👶 Farhad
‎(متوسط 🎗)


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Vahid.sh ‎(ربات ⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Alirez6
‎(ربات 🎖) ‎🔥1280 🔝1%

💀 Aђ๓ค๔
‎(آدم فضایی 🎗) ‎🔥1521 🔝1%

💀 Տᗅⅈℰⅅ
‎(فرازمینی 🎗) ‎🔥1453 🔝1%

🧛 مهرداد
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1299 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 مهرداد ‎(افسانه ⭐️⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 ⱽᴬᴴᴵᴰ
‎(خبره 🎖)

👶 M
‎(نوب ⭐️⭐️⭐️)

👶 ɴίιΘ
‎(خبره ⭐️⭐️)

👶 𝔇𝔄ℜ𝔎
‎(مبتدی 🎗)


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 ⱽᴬᴴᴵᴰ ‎(خبره 🎖)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👻 ꪖꪑⅈꪀ
‎(استاد ⭐️) ‎🔥1200 🔝5%

🧛 Marzieh.m
‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1205 🔝3%

💀 داریوش
‎(فرازمینی ⭐️) ‎🔥1426 🔝1%

💀 🧚‍♀️solaleh🧚
‎(آدم فضایی ⭐️⭐️) ‎🔥1347 🔝1%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 ꪖꪑⅈꪀ ‎(استاد ⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

👻 🖤vida
‎(استاد ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1211 🔝5%

💀 REZA
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1566 🔝1%

👶 سمانه
‎(متوسط 🎗)

💀 Babak
‎(سوپر ربات 🎖) ‎🔥1273 🔝1%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 Shadi
‎(ربات 🎗) ‎🔥1506 🔝3%

💀 Mojgan
‎(سوپر ربات 🎖) ‎🔥1391 🔝1%

🧛 Amirhossein
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1274 🔝3%

💀 Hossein
‎(فرازمینی ⭐️) ‎🔥1482 🔝1%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 Eli
‎(افسانه ⭐️) ‎🔥1254 🔝3%

🧛 V@hid
‎(استاد بزرگ ⭐️) ‎🔥1220 🔝3%

👶 Shahriar
‎(خبره ⭐️)

💀 ◔͜͡◔ حݭیݧ ◔͜͡◔
‎(سوپر ربات 🎗) ‎🔥1269 🔝1%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 ◔͜͡◔ حݭیݧ ◔͜͡◔ ‎(سوپر ربات 🎗)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 AmiN
‎(ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1111 🔝1%

👶 مصطفى سپهرى نيا
‎(نوب 🎖)

🧛 Asal
‎(استاد بزرگ 🎖) ‎🔥1282 🔝3%


👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

👻 Hadi
‎(استاد ⭐️) ‎🔥1253 🔝5%

🧛 Sohrab
‎(استاد بزرگ ⭐️) ‎🔥1281 🔝3%

💀 Ehsan1986
‎(فرازمینی ⭐️) ‎🔥1532 🔝1%
🏵 اسی هفت خط

👻 🖤vida
‎(استاد ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1211 🔝5%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Majid
‎(ربات 🎖) ‎🔥1325 🔝1%

👶 سمانه
‎(متوسط 🎗)

👶 ..
‎(مبتدی 🎖)

🧛 حمید
‎(افسانه 🎗) ‎🔥1290 🔝3%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 ستاری
‎(نوب ⭐️⭐️)

💀 Mahsa..m
‎(ربات ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1293 🔝1%

💀 Memar
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1434 🔝1%

💀 Ali
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1419 🔝1%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 3 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗

💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 👑ԾՐƙɿԺȝɧ👑
‎(متوسط ⭐️⭐️)

👶 FATI💙
‎(خبره ⭐️)


👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗

💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Ali
‎(آدم فضایی 🎖) ‎🔥1547 🔝1%

🧛 مهرداد
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1299 🔝3%

🧛 Soory
‎(افسانه ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1318 🔝3%


👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 sweetdream_for_
‎(ربات ⭐️) ‎🔥1200 🔝3%

💀 ehsan_ ⓓⓡ. gh
‎(فرازمینی 🎗) ‎🔥1198 🔝1%

💀 mohsen
‎(آسمانی ⭐️⭐️) ‎🔥1710 🔝1%

👻 Va.ab
‎(استاد ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1212 🔝5%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗

💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Ali
‎(آدم فضایی 🎖) ‎🔥1547 🔝1%

🧛 مهرداد
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1299 🔝3%

💀 عشق فقط مادر♥️
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1429 🔝1%


👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 Eli
‎(افسانه ⭐️) ‎🔥1254 🔝3%

👶 Shahriar
‎(خبره ⭐️)

👶 مینا
‎(نوب 🎖)


👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 🦋 οмiδε ζεηδΞg ‎(استاد بزرگ 🎖)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗

💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 A ‎(آسمانی ⭐️)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 رضا ‎(فرازمینی ⭐️⭐️⭐️)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗

💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 A ‎(آسمانی ⭐️)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉