کانال بازی بیدل
3.82K subscribers
44 photos
78.2K links
کانال رسمی بازی محبوب و پرطرفدار بیدل
هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
🏆 برنده: مجموع امتیاز کمتر

🤖 Game @BeeDelBot

📞 Contact @TRexSupport

📣 Channel @TRexGames
Download Telegram
to view and join the conversation
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 mohsen ‎(خداوندگار ⭐️)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Ali_LeyLAG
‎(آدم فضایی ⭐️⭐️) ‎🔥1508 🔝1%

👶 °/\π∆√°🌻
‎(متوسط ⭐️⭐️⭐️)

🧛 sh
‎(ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1252 🔝3%

🧛 Samin
‎(ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1237 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Ali_LeyLAG ‎(آدم فضایی ⭐️⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 امیر ‎(سوپر ربات ⭐️⭐️)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Farzad
‎(آدم فضایی 🎗) ‎🔥1444 🔝1%

🧛 NEGIN
‎(استاد بزرگ ⭐️) ‎🔥1231 🔝3%

💀 B.M
‎(سوپر ربات 🎖) ‎🔥1298 🔝1%

💀 P@y@m.shz
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1431 🔝1%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Farzad ‎(آدم فضایی 🎗)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 Musa ‎(فرازمینی 🎗)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 👑سلطان قلبها
‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1205 🔝3%

🧛 HOOMAN
‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1248 🔝3%

👶 ·.¸¸.·♩♪♫ Morva
‎(نوب ⭐️)

💀 Musa
‎(فرازمینی 🎗) ‎🔥1623 🔝1%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Musa ‎(فرازمینی 🎗)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Mostafa
‎(سوپر ربات 🎗) ‎🔥1311 🔝1%

👻 A
‎(استاد 🎖) ‎🔥1200 🔝5%

💀 رامین نکونام
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1421 🔝1%

👶 _//Afshin
‎(متوسط ⭐️⭐️)


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Mostafa ‎(سوپر ربات 🎗)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 mohsen
‎(خداوندگار ⭐️) ‎🔥1768 🔝1%

💀 ℜÅℳЇИ
‎(آدم فضایی 🎗) ‎🔥1550 🔝1%

💀 امیر
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1605 🔝1%

🧛 مهدی
‎(ربات 🎗) ‎🔥1391 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 ℜÅℳЇИ ‎(آدم فضایی 🎗)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Ali
‎(آسمانی ⭐️) ‎🔥1639 🔝1%

💀 Наьид
‎(فرازمینی ⭐️⭐️) ‎🔥1671 🔝1%

💀 ali
‎(آدم فضایی ⭐️) ‎🔥1830 🔝1%

🧛 ا. ع
‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1230 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Наьид ‎(فرازمینی ⭐️⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Ali_LeyLAG
‎(آدم فضایی ⭐️⭐️) ‎🔥1508 🔝1%

💀 Ali.G
‎(آسمانی 🎗) ‎🔥1649 🔝1%

🧛 sajad.dlv
‎(ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1450 🔝3%

💀 رامین نکونام
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1421 🔝1%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Ali ‎(آسمانی 🎗)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Farzad
‎(آدم فضایی 🎗) ‎🔥1444 🔝1%

👻 A
‎(استاد 🎖) ‎🔥1200 🔝5%

👶 F
‎(نوب ⭐️)

🧛 Reza
‎(افسانه 🎖) ‎🔥1265 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 A ‎(استاد 🎖)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 👑سلطان قلبها ‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️⭐️)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 mohsen
‎(خداوندگار ⭐️) ‎🔥1769 🔝1%

💀 ℜÅℳЇИ
‎(آدم فضایی 🎗) ‎🔥1557 🔝1%

💀 امیر
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1604 🔝1%

💀 🤖 Torosaurus Bot(Beta)
‎(ابرخدا ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1419 🔝1%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 ℜÅℳЇИ ‎(آدم فضایی 🎗)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Farzad
‎(آدم فضایی 🎗) ‎🔥1444 🔝1%

👶 Parham
‎(مبتدی 🎖)

💀 εℓнαм.мʝ
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1231 🔝1%

👶 F
‎(نوب ⭐️)


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Parham ‎(مبتدی 🎖)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Ali_LeyLAG
‎(آدم فضایی ⭐️⭐️) ‎🔥1508 🔝1%

🧛 sajad.dlv
‎(ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1450 🔝3%

💀 Ali.G
‎(آسمانی 🎗) ‎🔥1649 🔝1%

🧛 Reza
‎(افسانه 🎖) ‎🔥1265 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Ali_LeyLAG ‎(آدم فضایی ⭐️⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 ®€••°°••Z@ ‎(نوب 🎖)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 🚜Gh🚜 ‎(سوپر ربات 🎖)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 Sevda
‎(افسانه 🎗) ‎🔥1309 🔝3%

💀 🤖 Gorgosaurus Bot(Beta)
‎(ابرخدا ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1200 🔝1%

💀 🤖 Torosaurus Bot(Beta)
‎(ابرخدا ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1419 🔝1%

💀 امیر
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1604 🔝1%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 🤖 Torosaurus Bot(Beta) ‎(ابرخدا ⭐️⭐️⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗

💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 mohsen
‎(خداوندگار ⭐️) ‎🔥1769 🔝1%

👻 ๓³ιсατ💙
‎(استاد ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1170 🔝5%


👈 برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 ۰
‎(متوسط 🎗)

💀 Ali.G
‎(آسمانی 🎗) ‎🔥1649 🔝1%

👻 حسین
‎(استاد بزرگ 🎗) ‎🔥1253 🔝5%

💀 امیر
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️) ‎🔥1604 🔝1%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢